En rask måte å finne et billig forbrukslån på er å bruke en finansagent. Dette er selskap som samarbeider med flere banker. Den ene søknaden du sender kan dermed gi deg opp mot 20 forskjellige lånetilbud. Her får du en grundig innføring i det du må vite om låneformidling.

Kan ikke ta seg betalt fra låntakeren

Et selskap som formidler lån på vegne av banker, har ikke anledning til å kreve betaling fra de som søker om kreditt med bankid. Selskapene jobber imidlertid ikke gratis. Inntektene deres kommer fra de bankene de samarbeider med. Formidler de et tilbud som du aksepterer, får agenten en provisjon fra den banken du valgte.

Søknader om forbrukslån, enten direkte til banken eller via en finansagent, er i alle tilfeller uforpliktende.

Legger banken på noe for å dekke agentens provisjon?

Man kan spekulere i om en bank ”henter tilbake” det de betaler i provisjon til agenten gjennom å øke inntektene på det tilhørende lånet. Dette er imidlertid svært usannsynlig. Faktisk er det motsatte mer rimelig å anta.

Erfaring viser at enkelte ser ut til å få bedre tilbud når de søker gjennom en agent, enn når de selv søker direkte til banken.

Dette kan være fordi hver enkelt bank vet at agenten sender søknaden til flere av konkurrentene. Den banken som da ønsker å vinne kampen om kunden, er gjerne den som gir best rentetilbud.

Kravene for å få søknader godkjent

Finansagentenes søknadsskjema er omtrent identisk med det du ser hos hver enkelt bank. Klikk her for å lese mer om lån uten sikkerhet og hvordan vanlige søknader sendes inn.

Kravene de stiller er imidlertid deres egne.

Variasjonene i kravene er omtrent de følgende:

 • Laveste aldersgrense: 18 år
 • Høyeste aldersgrense: 25 år
 • Laveste inntektsgrense: fast inntekt i en eller annen form
 • Høyeste inntektsgrense: 250 000 kroner per år
 • Søkeren må være norsk statsborger
 • Søkere med annet statsborgerskap må ha bodd i Norge i 3 år
 • Søkeren kan ikke ha betalingsanmerkninger
 • Søkeren kan ikke ha aktive inkassosaker

Personer som har en alder mellom 18 og 25 år, eller en inntekt under 250 000 kroner, kan dermed oppleve at antallet tilbud de får er lavere enn andre.

Dette fordi finansagentens krav ikke nødvendigvis er de samme som alle bankene agenten representerer. Om du for eksempel er 23 år og søker via Lendo, vil du få tilbud fra Komplett Bank (aldersgrense 20 år), men ikke nødvendigvis fra Monobank (aldersgrense 25 år).

Søknadsprosessen hos bankene

I dag behandles søknader om forbrukslån på minutter i mange banker. Andre bruker kanskje en time eller to mens et fåtall bruker så mye som et døgn.

Den raske saksbehandlingen skyldes at det meste av prosessen er automatisert (noe vi også ser innen det offentlige – f.eks når Lånekassen behandler søknader om støtte). Offentlig tilgjengelige opplysninger om søkeren innhentes uten at det er bankansatte fysisk involvert.

Om søkeren er kredittverdig eller ei bestemmes basert på en digital søknadsbehandling. Lånesummen spiller imidlertid en rolle. Søkes det om et stort lån vil bankene foreta en mer grundig sjekk, noe som igjen kan bety noe lengre saksbehandling.

Søknadsprosessen når du søker via en tredjepart

Søknaden blir behandlet omtrent like raskt når du søker gjennom en finansagent. Prosessene er også der automatiserte. Din søknad videreformidles umiddelbart til de bankene agenten samarbeider med. Svarene vil deretter sendes via agenten og til deg.

Hos mange finansagenter foregår dette ved at du får din egen innlogging på agentens nettsted. Der vises alle svarene og tilbudene fra de respektive bankene. Sjansen er god for at du vil tilbys en lavere rente hvis du velger å søke om forbrukslån på denne måten.

Agenten melder deg via SMS eller e-post etter hvert som hver enkelt bank responderer. Agenter som ikke har denne ordningen sender i stedet hvert enkelt tilbud direkte per e-post.

Antallet tilbud du mottar varierer

Antallet lånetilbud du vil få tilsvarer i utgangspunktet antallet banker agenten representerer. Dette vil gjelde de fleste lånesøknader, unntatt der alder, inntekt eller lånesum kommer i konflikt med en spesifikk banks egne retningslinjer.

Vi kan igjen bruke Lendo som eksempel. Søker du om forbrukslån på 10 000 kroner via denne agenten, får du potensielt tilbud fra Bank Norwegian (minste lånestørrelse er 5 000 kroner), men ikke fra yA Bank (minste lånestørrelse er 25 000 kroner). Søker du derimot om 50 000 kroner, vil samtlige av Lendos 15 samarbeidspartnere kunne tilby deg lån.

Antallet banker finansagentene samarbeider med varierer, men trenden er at tallet øker hos de aller fleste. De beste agentene har minst 10 banker de representerer, og noen av de nærmer seg 20. Det vil i så fall si at de dekker stort sett alle banker som har forbrukslån.

Andre momenter når du bruker denne løsningen

Det er også variasjon fra bank til bank om de for eksempel aksepterer medlåntaker. Velger du å søke sammen med partneren din via en finansagent, vil søknaden din sannsynligvis bli videreformidlet kun til de bankene som tilbyr denne ordningen.

Det motsatte skjer imidlertid også. Søker du for eksempel om en brukskreditt (tilbys kun av et fåtall banker), vil du sannsynligvis motta svar også fra banker som ikke tilbyr kreditter. De vil da tilby et standard forbrukslån på samme lånestørrelse i stedet.

Nedenfor finner du fire eksempler på finansagenter som vi vet gjør en grundig jobb.

Alternativ 1: Zmarta

Zmarta er en del av Centum Finans, en av traverne innen låneformidling og finansrådgivning. Finansagenten har kontorer over hele Skandinavia, og formidler både forbrukslån og kredittkort.

Forbrukslån formidlet av Zmarta:

 • Antall banker: 19
 • Lånesum: fra 5 000 til 500 000 kroner
 • Alder- og inntektskrav: Minimum 18 år, minimum 120 000 kroner i årsinntekt
 • Kundeservice: Zmarta kan kontaktes per epost, samt telefon og chat i selskapets åpningstid på hverdager.

Alternativ 2: Lendo

Lendo eies av Schibsted-konsernet (Finn.no, Aftenposten, VG, Dine Penger, og mange andre kjente selskap), og er en av de eldste låneformidlerne i Norge.

Forbrukslån formidlet av Lendo:

 • Antall banker: 15
 • Lånesum: fra 10 000 til 500 000 kroner
 • Alder- og inntektskrav: Mellom 20 og 70 år, minimum 120 000 kroner i årsinntekt
 • Kundeservice: Lendo er kjent for god service, og kan kontaktes alle ukedager på telefon, epost og chat.

Alternativ 3: Aconto

Aconto er ledende innen låneformidling i Norge, og har per i dag 15 saksbehandlere som jobber effektivt med alle søknader.

Selskapet oppgir at det vanligvis tar omtrent 4 timer fra de mottar søknaden, til lånedokumenter er tilsendt. Aconto formidler også forsikring.

Forbrukslån formidlet av Aconto:

 • Antall banker: 15
 • Lånesum: fra 5 000 til 500 000 kroner
 • Alder- og inntektskrav: Minimum 18 år, minimum 100 000 kroner i årsinntekt
 • Kundeservice: Acontos saksbehandlere kan kontaktes alle hverdager på telefon frem til 20.00, eller per epost.

Alternativ 4: Sambla

Sambla opererer som finansagent i Sverige og Norge, og har til sammen over 140 medarbeidere. Selskapet er relativt nystartet (2014), men har allerede rukket å bli en betydelig aktør på det norske lånemarkedet.

Forbrukslån formidlet av Sambla:

 • Antall banker: 11
 • Lånesum: fra 5 000 til 500 000 kroner
 • Alder- og inntektskrav: Minimum 18 år, minimum 10 000 kroner i månedlig inntekt
 • Kundeservice: Sambla tilbyr kundeservice og rådgivning per telefon i selskapets åpningstid på hverdager, samt per epost.

Husk at finansagenten ikke er banken din

Finansagenter er underlagt strenge regler fra Finanstilsynet. Virksomheten deres reguleres av både finansavtaleloven og finansieringsvirksomhetsloven. Det tilsier blant annet at de plikter å være et upartisk mellomledd, og må ivareta dine interesser når du søker om lån. Agenten har imidlertid ingenting med selve låneavtalen å gjøre etter at den er inngått.

Dersom du aksepterer et av lånetilbudene du mottok via finansagenten, er alle forhold knyttet til lånet en sak mellom deg og banken. Agentene er stort sett mer enn villige til å være behjelpelige med generelle spørsmål om finansiering. Men, de er ikke stedet å gå til om du ønsker deg en avdragsfri måned på lånet ditt.