Er du ute etter et forbrukslån der du kan få utbetalt pengene mer eller med en gang, kommer du ikke utenom å bruke BankID for å legitimere deg selv og signere låneavtalen. Alternativet er å sende de nødvendige dokumentene i posten og signere på papir, men da er det ikke unormalt at prosessen fra innvilging av lånet til utbetaling kan ta godt over en uke.

Låneavtalen må signeres

Før du kan få utbetalt lånet, må du signere en låneavtale med banken. Dette sikrer banken juridisk i tilfeller der du skulle misligholde lånet. Siden låneavtalen også fungerer som et gjeldsbevis, kan banken blant annet gå direkte til Namsmannen for å drive inn pengene om du ikke betaler, uten å ta veien om forliksrådet først.

Signerer du låneavtalen digitalt med BankID, er dette juridisk like holdbart som om du hadde signert på papir, men fordelen er selvsagt at signeringen kan skje med en gang, uten at du må ta deg en tur i banken eller at det må sendes papirdokumenter frem og tilbake i posten.

Banken har plikt til å sjekke legitimasjon

For å unngå hvitvasking, er banken pliktig til å gjøre en legitimasjonskontroll av alle nye kunder, slik at man sikrer at kunden faktisk er den han eller hun utgir seg for å være. I tradisjonelle banker gjøres dette gjerne direkte i banken, ved at man fremviser pass eller førerkort, men siden de aller fleste tilbydere av forbrukslån ikke har egne filialer, må legitimasjonskontrollen gjøres uten at kunden og banken faktisk møtes.

Det finnes i praksis to måter dette kan gjøres på. Den raskeste, og enkleste er om kunden signerer lånedokumentene digitalt, med BankID. Siden banken som har utstedt BankIDen for kunden, allerede har foretatt den lovpliktige legitimasjonskontrollen, er identiteten til personen som eier den aktuelle BankID kjent, og det trengs ingen ytterligere identifikasjonskontroll.

Dette gjelder også på tross av at banken som gir forbrukslånet og kunden, ikke har hatt noe kundeforhold tidligere.

Alternativet til å benytte BankID for legitimasjonskontroll, er å benytte Posten. Banken kan sende en spesiell type rekommandert sending til kunden, der Posten er pliktig til å foreta en kontroll av legitimasjonen, før sendingen utleveres.

Posten leverer da resultatet av denne kontrollen tilbake til banken, og kravet om legitimasjonskontroll anses deretter som oppfylt. Det sier seg selv at en slik prosess ikke kan gjøres på dagen. Skal det foretas en legitimasjonskontroll via Posten, må man normalt påregne 7-10 dager fra lånet er innvilget til det faktisk kan utbetales.

Slik får du BankID

Har du ikke BankID kan du bestille dette gjennom den primære bankforbindelsen din. Dette vil normalt være banken der du har din lønnskonto, men i prinsippet kan du få BankID utstedt via en hvilken som helst bank du har et kundeforhold til.

Har du allerede nettbank, kan du normalt bestille BankID herfra, og du trenger ikke å legitimere deg ytterligere. Har du ikke nettbank må du kanskje ta en tur forbi nærmeste bankfilial eller foreta en legitimasjonskontroll via Posten, før banken kan utstede en BankID til deg.